தமிழ் இணையத்தளங்களின் சங்கமம்.

எழுந்துவா ஈழம் மீட்க!

- எழுந்துவா ஈழம் மீட்க! நேரமில்லை என்று சொல்ல நேரமில்லை அன்புதோழ நீயெழுந்து எல்லைபோட வேண்டும் ஈரமில்லை என்று நெஞ்சில் காணுகின்றதோ விடுத்து தூரமில்லைநீ நடக்கவேண்டும் வீரமில்லை என்றுசோர நேரமில்லை அன்புநண்ப பாரமில்லை தோள

Published 330 days, 2 hours, 17 minutes ago

Recent Searches
 • Muthulakshmi
 • Muthulakshmi novel
 • চ� দাচ� দি
 • ã â¦âÅ ã â§â�ã â¦â¦ã â¦â¾ã â¦âÅ ã â§â�ã â¦â¦ã â¦â¿
 • இரகசியம் புத்தகம்
 • à ¦šÃ §Âà ¦¦Ã ¦¾Ã ¦šÃ §Âà ¦¦Ã ¦¿
 • ������ ������������ ������
 • ã â¦âÅ ã â§â ã â¦â¦ã â¦â¾ã â¦âÅ ã â§â ã â¦â¦ã â¦â¿
 • ������ ������������ ������
 • � ��� �� � ��� ��� ��� �� � ��� ��
 • About Us
  தமிழ் இணையத்தளங்களின் சங்கமம்.
  TamilEnfo.com - Visit One Site, Read Many.
  Connect With Us
  Subscribe Now